Cơ hội nghề nghiệp

Mẫu thông tin ứng viên

Các ứng viên quan tâm và mong muốn làm việc tại VAS vui lòng download, điền vào phiếu thông tin ứng viên tại đây và hoặc gửi CV về email được nêu tại vị trí tuyển dụng.

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 1 người

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

  • Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 1 người

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

  • Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 1 người

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG

  • Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 1 người

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

  • Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 100 người

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XUẤT KHẨU

  • Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 1 người

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 7 người

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 7 người

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHU VỰC MIỀN BẮC

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Số lượng cần tuyển: 1 người

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Số lượng cần tuyển: 5 người

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN NAM

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 25 người

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SẢN PHẨM THÉP VAS

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 10 người

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT CAO CHUYÊN NGÀNH LUYỆN KIM

Địa điểm làm việc: Bình Dương

Số lượng cần tuyển: 300 người

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI CHÍNH

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Số lượng cần tuyển: 50 người

GIÁM ĐỐC MẢNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 1 người