• slidebg0
  • slidebg1
  • slidebg2
Xếp dỡ container

Cảng được trang bị 9 cầu bờ đa năng-di động với các khung chụp container tự động có khả năng xếp dỡ hàng container đạt năng suất lên đến 25 mã/cẩu/giờ.

Ngoài ra trong bãi được trang bị thêm 2 cẩu RMG và 4 xe nâng container phục vụ việc vận chuyển và nâng hạ container trong bãi.

Ảnh 4 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ container
Ảnh 3 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ container
Ảnh 2 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ container