THÔNG TIN HÀNG HẢI

Thông tin độ sâu luồng Nghi Sơn Thanh Hóa

THÔNG TIN HÀNG HẢI

LUỒNG HÀNG HẢI NGHI SƠN VÀ CẢNG QUỐC TẾ NGHI SƠN

A. TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

1. Trạm Hoa Tiêu Nghi Sơn 19°19'12" N- 105°52'12” E
2. Phao đầu luồng Nghi Sơn 19°16'38" N- 105°50'39” E
3. Cốt luồng 10,3 m
4. Độ rộng biên luồng 120 m
5. Chiều dài luồng 2,5 nm
6. Chất đáy Cát
7. Chân Hoa tiêu 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét
8. Tốc độ hành trình trên luồng Tối đa 6 kts

B. VŨNG QUAY TÀU

VŨNG QUAY TÀU SỐ 01  
1. Vị trí 19°18’49” N - 150°48’50 E
2. Đường kính 300 m
3. Độ sâu 10,5 m
4. Chất đáy Cát
5. Chân Hoa tiêu 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét
VŨNG QUAY TÀU SỐ 02  
1. Vị trí 19°18’45” N - 150°48’28 E
2. Đường kính 280 m
3. Độ sâu 9,5 m
4. Chất đáy Cát
5. Chân Hoa tiêu 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét

C. KHU NEO

1. Vị trí ( quanh vị trí 1-2 Hải lý
theo hướng Bắc-Đông Bắc từ phao 0 )
19°18’00” N - 150°50’00” E
2. Độ sâu 13 m
3. Chất đáy Cát

D. THỦY TRIỀU & MỚN NƯỚC TỐI ĐA KHU NEO

1. Vị trí ( quanh vị trí 1-2 Hải lý theo hướng Bắc-Đông Bắc từ phao 0 ) 19°18’00” N - 150°50’00” E
2. Độ sâu 13 m
3. Chất đáy Cát

E. HỆ THỐNG HỖ TRỢ HÀNH HẢI

1. Hệ thống phao luồng 7 Phao
2. Hệ thống điều phối giao thông VTS Hỗ trợ 24/24- VHF kênh 16/14

F. HOA TIÊU

1. Hoa tiêu 02 Hoa tiêu làm nhiệm vụ
2. Giờ làm việc 24/24 giờ trong điều kiện thời tiết bình thường
3. Liên lạc giữa Hoa tiêu & Tàu VHF kênh 09

G. DỊCH VỤ TÀU LAI

Theo quy định của Nội quy cảng biển Thanh Hóa

 

1. Tàu thuyền có chiều dài 80 m ≤ LOA ≤ 115 m, phải có 1 tàu lai hỗ trợ, có công suất tối thiểu 1.000 HP.
2. Tàu thuyền có chiều dài 115 m < LOA ≤ 145 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 1.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu 1.000 HP.
3. Tàu thuyền có chiều dài 145 m < LOA ≤ 175 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 2.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 1.500 HP
4. Tàu thuyền có chiều dài 175 m < LOA ≤ 185 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 4.000 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 2.000 HP.
5. Tàu thuyền có chiều dài 185 m < LOA ≤ 200 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 5.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 3.000 HP.
6. Tàu thuyền có chiều dài 200 m < LOA ≤ 220 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 6.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 3.000 HP

 

H. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU BẾN

Cầu cảng số 2A 01 & 02 03 04 05
1. Cỡ tàu tiếp nhận 28.000 DWT 70.000 DWT 70.000 DWT 15.000 DWT 5.000 DWT
2. Chiều dài tối đa của tàu 168 m 220 m 220 m 161 m 100 m
3. Chiều rộng tối đa của tàu 24 m 33 m 33 m 22 m 18 m
4. Độ sâu trước bến 9,3 m 12,1 m 13,0 m 10,0 m 9,5 m
5. Mớn nước tối đa 8,8 m 11,5 m 12,5 m 9,5 m 9,0 m
6. Tốc độ hành trình trên luồng Tối đa 6 knots.
7. Tốc độ cập cầu Tối đa 3 knots.
8. Chiều dài cầu bến 147 m 250 m x 2 300 m 300 m 120 m
9. Chiều cao mặt cầu 5,0 m
10. Đệm va Đệm cao su tròn D 900/600 29 pcs 5m/pcs Đệm cao su thủy lực HOM 1150 23+21 pcs 11m/pcs Đệm cao su thủy lực HOM 1150 26 pcs 11m/pcs Đệm cao su thủy lực HOM 1150 25 pcs 11m/pcs Đệm cao su thủy lực HOM 1150 15 pcs 11m/pcs
11. Bích neo tàu SWL 50T 08 psc 15m/pcs SWL 100T 12+11 psc 22m/pcs SWL 100T 13 psc 23m/pcs SWL 100T 13 psc 23m/pcs SWL 100T 06 psc 23m/pcs
12. Chế độ tiếp nhận Tàu đến trước cập trước ( ngoại trừ tàu Container )
13. Nước ngọt Có sẵn tại cầu
14. Nhiên liệu DO & FO

I. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Văn phòng Địa chỉ Số điện thoại & Fax Email
Cảng Quốc Tế Nghi Sơn ( NSIP ) Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tel:+84 2373 613 938

Fax:+84 2373 613939

Hotline Khai thác: +84 971 107 786

Phòng Khai thác:

nsip.khaithac.kh@vasport.com.vn

Phòng Kinh doanh thương vụ:

nsip.thuongvu@vasport.com.vn

Đại diện Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tel:+84 2373 862 289

Email: cangvunghison@gmail.com

VHF kênh 16/14

Thời gian làm việc: 24/24 H

Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa Số 66, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

Tel:

+84 373 722 263

+84 373 911 286

Fax:

+84 373 722 264

Email: cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Kiểm dịch Thanh Hóa Số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Tel:+84 2373 950 541

Fax:+84 2373 950116

Email: ttytdp@ytethanhhoa.gov.vn

Trạm kiểm dịch: Tại trạm đón trả Hoa tiêu Nghi Sơn

Chi cục Hải Quan Nghi Sơn Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tel:+84 2373 613 926

Fax:+84 2378 711483

Email:chicuchaiquannghison@customs.gov.vn

Thời gian làm việc: 24/24 H

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tel:+84 2373 861 217 Thời gian làm việc: 24/24 H
Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tel:+84 981 175 971

Email: congtyhoatieukv6@gmail.com

VHF kênh 09

Thời gian làm việc: 24/24 H