Quy trình hỗ trợ khách hàng

Quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước

01

Khách hàng Đăng ký

Bước

02

Phòng Kinh doanh Thương vụ

Bước

03

Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp

Bước

04

Trưởng ca Khai thác

Khách hàng (gồm đại lý hàng tàu và chủ hàng)

liên hệ Phòng Kinh doanh Thương vụ để:

 

1. Ký kết hợp đồng dịch vụ

2. Gửi các thông tin liên quan đến tàu/ hàng hóa

 

Khách hàng Đăng ký

Bước

01

Khách hàng Đăng ký

Thông tin liên hệ:


Icon email 096 682 3357 (Ms Uyên)
Icon phone nsip.thuongvu@vasport.com.vn
Icon download

Thông tin cung cấp:

Với Đại lý hãng tàu/ Chủ tàu

 • Thông báo tàu đến
 • Bảng khai chung
 • Chi tiết tàu
 • Danh sách hàng nhập/ khẩu
 • Sơ đồ xếp dỡ hàng
 • Gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ lai dắt tàu biển
 • Danh sách thuyền viên, nhân sự liên quan ra vào cảng, các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

Với Chủ hàng

 • Danh sách chi tiết về hàng hóa
 • Vận đơn
 • Các thông tin trên tờ khai Hải quan
   

Sau khi xử lý thông tin từ bước 1, sẽ tiến hành:

 

1. Gửi đăng ký làm hàng đến Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp [có c/c đến các bộ phận liên quan]

2. Tiếp nhận, xử lý, giải đáp các thông tin từ Khách hàng

3. Hướng dẫn qui trình cho Khách hàng về việc nộp các loại phí.

Phòng Kinh doanh Thương vụ

Bước

02

Phòng Kinh doanh Thương vụ

Thông tin liên hệ:


Icon email 096 682 3357 (Ms Uyên)
Icon phone nsip.thuongvu@vasport.com.vn
Icon download
Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp

Bước

03

Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp

Thông tin liên hệ:


Icon email 0972 025 343 (Mr Đức)
Icon phone nsip.khaithac@vasport.com.vn
Icon download

Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin từ bước 2, sẽ tiến hành

 

1. Gửi giấy xác nhận cầu bến đến Đại lý hãng tàu/ Chủ tàu

2. Xây dựng kế hoạch khai thác và triển khai đến các bộ phận có liên quan để thực hiện

3. Kế hoạch cho tàu rời cầu cảng: Trước khi tàu rời cảng ít nhất 04 tiếng, Đại lý hăng tàu/ Chủ tàu phải gửi thông báo tàu đi cho BP KHTH để BP KHTH lên kế hoạch, nguồn lực cho tàu rời cảng

Căn cứ thông tin tiếp nhận từ Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp, tiến hành liên hệ và phối hợp với Đại lý hãng tàu/ Thuyền trưởng để:

 

1. Hướng dẫn tàu cập cầu bến đúng thời gian và vị trí

2. Cho tàu rời cầu bến như kế hoạch

3. Tiếp nhận, xử lý, giải đáp các thông tin từ phía Khách hàng trong quá trình tàu đang làm hàng tại cảng

Trưởng ca Khai thác

Bước

04

Trưởng ca Khai thác

Thông tin liên hệ:


Icon email 097 110 7786 (Hotline)
Icon phone nsip.khaithac@vasport.com.vn