• slidebg0
  • slidebg1
  • slidebg2
Hệ thống kho bãi

Diện tích bãi ngoài trời: 33 ha trong đó diện tích bãi chứa container là 6 ha, đã hoàn thiện 3 nhà kho với tổng diện tích 15.000m2 được trang bị các cẩu dàn hiện đại và hệ thống PCCC tự động

Áp lực nền bãi: 25T/m2

Ảnh 5 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 4 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 3 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 2 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 1 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 1 - HTKT - Hệ thống kho bãi
Ảnh 2 - HTKT - Hệ thống kho bãi