• slidebg0
  • slidebg1
  • slidebg2
Đóng rút container

Cảng cung cấp dịch vụ đóng rút container cho các loại hàng hóa khác nhau theo yêu cầu của các chủ hàng.

Cảng cung cấp dịch vụ kho bãi CFS và đóng, rút hàng xuất nhập khẩu của hơn một chủ hàng được vận chuyển chung trong một container

Ảnh 4 - Dịch vụ cảng - Đóng rút container
Ảnh 3 - Dịch vụ cảng - Đóng rút container
Ảnh 2 - Dịch vụ cảng - Đóng rút container