• slidebg0
  • slidebg1
  • slidebg2
Dịch vụ khác

Cảng cung cấp một số dịch vụ khác cho các chủ hàng, chủ tàu như: Thu dọn rác thải trên tàu, Cấp điện, nước, cho thuê trang thiết bị, máy móc v.v.

Ảnh 4 - Dịch vụ cảng - Dịch vụ khác
Ảnh 3 - Dịch vụ cảng - Dịch vụ khác
Ảnh 2 - Dịch vụ cảng - Dịch vụ khác