• slidebg0
  • slidebg1
  • slidebg2
Lai dắt tàu thuyền

Cảng đang quản lý 02 tàu lai dắt là: Vas 3006 với công suất 2000HP và Vas 3008 với công suất 3500HP , hỗ trợ lai dắt các tàu có trọng tải lên đến 70.000 DWT.
Cảng cung cấp dịch vụ lai dắt tàu thuyền tuân thủ các qui định tại nội qui cảng biển của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

Ảnh 4 - Dịch vụ cảng - Lai dắt tàu thuyền
Ảnh 3 - Dịch vụ cảng - Lai dắt tàu thuyền
Ảnh 2 - Dịch vụ cảng - Lai dắt tàu thuyền