Xếp dỡ hàng tổng hợp

Với hệ thống cẩu bờ và các thiết bị, máy móc hiện đại được trang bị đầy đủ, phù hợp, Cảng Quốc tế Nghi Sơn hiện nay có thể xếp dỡ được đa dạng các loại hàng rời, hàng tổng hợp như Tôn cuộn, Dăm gỗ, Đá các loại, Thiết bị, hàng sắt phế liệu, sản phẩm thép, Xi măng, Clinker, Hàng bao bịch, Động vật sống v.v. 

  • Năng suất bình quân hàng rời: Từ 5.000 đến 10.000 tấn/máng/ngày đêm
  • Năng suất bình quân hàng bịch, siling: 2.500 tấn/máng/ngày đêm
  • Năng suất bình quân hàng thiết bị: 2000 đến 5000 m3/máng/ngày đêm
Ảnh 4 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ hàng tổng hợp
Ảnh 3 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ hàng tổng hợp
Ảnh 2 - Dịch vụ cảng - Xếp dỡ hàng tổng hợp